Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.48