Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.2/ 15.3°
Sáng/Tối
13.7/ 16.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 17.9°
Sáng/Tối
15/ 17.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.2/ 12.8°
Sáng/Tối
16/ 12.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12.9°
Sáng/Tối
11.3/ 12.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.1/ 13.8°
Sáng/Tối
11.9/ 14.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 18.5°
Sáng/Tối
13.1/ 19.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 21.5°
Sáng/Tối
17.9/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.5/ 19.7°
Sáng/Tối
20.9/ 20.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16.1/ 14.2°
Sáng/Tối
17.5/ 14.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.2/ 12.1°
Sáng/Tối
13.7/ 12.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 13.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:03
Thấp/Cao

13.9°/19.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

2.84 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0