Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Thấp/Cao

8°/21°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0