Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
26.2/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 23.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 23.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Thấp/Cao

22.9°/31.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

12.93