Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:35 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Thấp/Cao

22.8°/31.6°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

6.48