Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1019 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1020 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
4/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
6/ 10°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1022 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
15/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:59
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:40
Thấp/Cao

12°/16°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.31