Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:37 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

5.06