Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ

16:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.89 km/giờ

19:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.91 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây

01:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.76 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.76 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.33 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.12 km/giờ

13:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.46 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.45 km/giờ

19:00

15°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.94 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.8 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

07:00

15°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.61 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.39 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.43 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.6 km/giờ

19:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

22:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.84 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.46 km/giờ

13:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

16:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.27 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.14 km/giờ

22:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ

01:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.16 km/giờ

04:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.97 km/giờ

07:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.16 km/giờ

10:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.3 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.07 km/giờ

22:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây

01:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.94 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.77 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.77 km/giờ

10:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.16 km/giờ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

0.11 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0