Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Nhiều mây

01:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.27 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.37 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.84 km/giờ

10:00

27.2°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.94 km/giờ

13:00

26.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.96 km/giờ

16:00

28°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.22 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.79 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
24.7/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.5 km/giờ

04:00

24.2°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.46 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.97 km/giờ

10:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.32 km/giờ

13:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.83 km/giờ

16:00

27°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.81 km/giờ

19:00

24.9°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.71 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.7°
Sáng/Tối
25.6/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.35 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.35 km/giờ

10:00

27°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.59 km/giờ

13:00

29.9°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.15 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.12 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.98 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23.5°
Sáng/Tối
25.3/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa

01:00

23.7°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.01 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.5 km/giờ

10:00

28.4°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.15 km/giờ

13:00

28.2°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.38 km/giờ

16:00

27.5°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.76 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.8 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

04:00

23°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.75 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.31 km/giờ

13:00

29.5°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.53 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.76 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.61 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.8 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Thấp/Cao

23.4°/29.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0