Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

23.5°/33.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.28