Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 33.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.7°/33.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0