Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25.8°/35.1°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.69