Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21.5/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.2/ 21.5°
Sáng/Tối
19.7/ 28.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 23.7°
Sáng/Tối
20.3/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

24.5°/32.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0