Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

24.2°/30.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0