Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.36 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.49 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.14 km/giờ

10:00

28.9°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.28 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.28 km/giờ

16:00

27.7°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.58 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.19 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.57 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.43 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.37 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.13 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.75 km/giờ

13:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.48 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.22 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.15 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.6 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.08 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.38 km/giờ

10:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.3 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.3 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.94 km/giờ

19:00

25.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.06 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.87 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.95 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.11 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.37 km/giờ

10:00

30.5°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.89 km/giờ

13:00

31.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
6.86 km/giờ

16:00

30.1°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.32 km/giờ

19:00

27.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.01 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.79 km/giờ

04:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.71 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.53 km/giờ

10:00

31.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
6.24 km/giờ

13:00

31.3°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
5.44 km/giờ

16:00

32°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
6.72 km/giờ

19:00

27.1°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.38 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.95 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Thấp/Cao

24.4°/28.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0