Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

24.8°/29.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

1.25