Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.9/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.3/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25.9°/35°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

8.69