Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

10:00

29.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.65 km/giờ

13:00

30.1°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.51 km/giờ

16:00

31.4°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.95 km/giờ

19:00

28.5°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.91 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.37 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.12 km/giờ

07:00

25.7°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.2 km/giờ

10:00

29.9°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.7 km/giờ

13:00

32.1°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.82 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.63 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.03 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.99 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.65 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.52 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
2.16 km/giờ

13:00

31.3°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
58%
0.53 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.42 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.54 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm

01:00

24.1°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.21 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.51 km/giờ

07:00

26°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.21 km/giờ

10:00

29.5°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.05 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.32 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.3 km/giờ

19:00

28.4°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.01 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.22 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.2°/32.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

3.32