Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:58 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Nhiều mây

22:00

27.3°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.92 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.11 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.92 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.7 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.44 km/giờ

13:00

30.6°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
6.74 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.29 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.2 km/giờ

22:00

27.2°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.06 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.64 km/giờ

04:00

27.4°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.22 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.24 km/giờ

10:00

27.6°C / 29.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.35 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.84 km/giờ

16:00

29.9°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
6.61 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.98 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.78 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.28 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.7 km/giờ

10:00

29°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.31 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.13 km/giờ

16:00

30.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
6.13 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.69 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.07 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.07 km/giờ

07:00

26.5°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.18 km/giờ

10:00

27.3°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.76 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.96 km/giờ

16:00

29°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.85 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.11 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.34 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.66 km/giờ

07:00

26.1°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.08 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.03 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.02 km/giờ

16:00

31°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.14 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.38 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Thấp/Cao

27°/30.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0