Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:40 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Thấp/Cao

24.4°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

1.25