Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

25.1°/36.9°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.69