Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:23 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 34.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.5°/32.2°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

8.27