Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

24.5°/29.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.01