Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 28.5°
Sáng/Tối
25.7/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
21.6/ 29.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

25°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0