Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.6°/33.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0