Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

26°/32.6°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

9.97