Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.2/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23.9°/31.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0