Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.3/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.5/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25°/34.7°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

8.56