Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 16/07/2024
Mây cụm 29.1°

Mây cụm

Cảm giác như 36.1°.

Thấp/Cao
24°/29.2°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.45 km/giờ
Điểm ngưng
26.7 °C
Chỉ số UV
0.37

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
3.61
NO
0.24
NO2
6.6
O3
20.92
PM10
4.63
PM25
3.3
SO2
3.49

Thời tiết Xã Tân Phú Đông - Sa Đéc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Phú Đông - Sa Đéc trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Phú Đông - Sa Đéc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Phú Đông - Sa Đéc những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Phú Đông - Sa Đéc những ngày tới