Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

24.2°/33°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

6.92