Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26.8°/35.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0