Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.1/ 22.9°
Sáng/Tối
19.4/ 28.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 23.1°
Sáng/Tối
20/ 28.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mây rải rác
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.9°/32.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0