Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa

19:00

28.9°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
4.63 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.37 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.12 km/giờ

04:00

25.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.46 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.17 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.18 km/giờ

13:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.76 km/giờ

16:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.04 km/giờ

19:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.98 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.09 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.97 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.3 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.55 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.24 km/giờ

13:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.87 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.42 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.51 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.87 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.28 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.19 km/giờ

10:00

27.9°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.52 km/giờ

13:00

29.8°C / 34.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
6.84 km/giờ

16:00

27.5°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.91 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.41 km/giờ

22:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.42 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

24.3°/30.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8.99 km

Gió

5.83 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.84