Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:56 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Thấp/Cao

25.4°/29.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.31