Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.7°/32.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0