Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 33.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.7°
Sáng/Tối
24.4/ 32.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 30.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
21.8/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
21.9/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Thấp/Cao

24.6°/32.2°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

9.01