Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:36 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

27.8°/37°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0