Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.5/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.9/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.3/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

26.5°/35.2°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

11.08