Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 08/12/2023
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.6/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.5°/33.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

8.67