Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:37 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Thấp/Cao

24.5°/28.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.99 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0