Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:36 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
24.7/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.8°/32.8°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

4.85