Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

16:00

32°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.99 km/giờ

19:00

29.5°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.24 km/giờ

22:00

27.3°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác

01:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.05 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.64 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.1 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
0.37 km/giờ

13:00

33.5°C / 36.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
1.96 km/giờ

16:00

33.8°C / 36.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
46%
1.14 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
2.12 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.59 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm

01:00

26.1°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.54 km/giờ

04:00

25°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.25 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.7 km/giờ

10:00

30.7°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.44 km/giờ

13:00

33.6°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.63 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.57 km/giờ

19:00

30.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.37 km/giờ

22:00

27.2°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.58 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm

01:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.63 km/giờ

04:00

25°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.09 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.95 km/giờ

10:00

30.9°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.78 km/giờ

13:00

33.5°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
50%
1.57 km/giờ

16:00

32.7°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.31 km/giờ

19:00

30.2°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
61%
2.26 km/giờ

22:00

26°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
71%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây

01:00

26.5°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.64 km/giờ

04:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.82 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.87 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.98 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.88 km/giờ

16:00

33.1°C / 35.2°C
Mây cụm Mây cụm
44%
2.03 km/giờ

19:00

30.5°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.74 km/giờ

22:00

26.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.21 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.41 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.68 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.56 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.2 km/giờ

13:00

32.4°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.72 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

25.1°/33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

3.94