Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.65 km/giờ

04:00

25.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.09 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.35 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.18 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.54 km/giờ

16:00

31.2°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.58 km/giờ

19:00

28.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.89 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.45 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.96 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.67 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.15 km/giờ

13:00

32.6°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.38 km/giờ

16:00

32.5°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
54%
3.79 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.76 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.07 km/giờ

04:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.58 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.93 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.32 km/giờ

13:00

32.6°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.83 km/giờ

16:00

31.4°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.85 km/giờ

19:00

27.8°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.23 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
3.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 25.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
3.17 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.4 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.22 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
66%
3.42 km/giờ

13:00

32.4°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
3.06 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.61 km/giờ

19:00

27.4°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.54 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác

01:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.97 km/giờ

04:00

24.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.61 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.15 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
3.24 km/giờ

13:00

33.8°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
53%
3.43 km/giờ

16:00

31.2°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.59 km/giờ

19:00

27.6°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.37 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.2°/32.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0