Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:08 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36/ 29.2°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

27.5°/36.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0