Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:08 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
24.3/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
24.3/ 33.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
21.7/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.1°/33.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0