Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.2°/32.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0