Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 16/06/2024
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.5/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.9/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

26.3°/35.8°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

8.56