Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.6°/29.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1.49