Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 28.2°
Sáng/Tối
25.4/ 36.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.8°
Sáng/Tối
25/ 38.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 38.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.6°
Sáng/Tối
26.2/ 39.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 36.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
26.5/ 36.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 36.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.5°
Sáng/Tối
26.6/ 39.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Thấp/Cao

25.5°/41°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.87 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0