Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 14/06/2024
Nhiều mây 29.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Thấp/Cao
29°/33.7°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.9 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
8.11
NO
0.06
NO2
10.37
O3
10.91
PM10
14.55
PM25
9.76
SO2
2.12

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới