Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 14/06/2024
Nhiều mây 29.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Thấp/Cao
28.5°/33.1°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.91 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
8.11
NO
0.06
NO2
10.37
O3
10.91
PM10
14.55
PM25
9.76
SO2
2.12

Thời tiết Huyện Duyên Hải - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duyên Hải - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Duyên Hải - Trà Vinh những ngày tới