Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:20 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ

22:00

28.2°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.73 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.46 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.31 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
82%
5.31 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
6.63 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.63 km/giờ

16:00

31°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.16 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.2 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.08 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.32 km/giờ

04:00

27.1°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.22 km/giờ

07:00

27.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.52 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.3 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.16 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.99 km/giờ

19:00

27.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.66 km/giờ

22:00

27.5°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.21 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.02 km/giờ

04:00

27.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.63 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.14 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
5.28 km/giờ

13:00

30.6°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
5.49 km/giờ

16:00

29.5°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.31 km/giờ

19:00

28°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.69 km/giờ

22:00

27.3°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.25 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.27 km/giờ

04:00

27.1°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.98 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.28 km/giờ

10:00

27.9°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.03 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.33 km/giờ

16:00

28.7°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.32 km/giờ

19:00

27°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.01 km/giờ

22:00

27.2°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.77 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.49 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.42 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.95 km/giờ

10:00

30.6°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.92 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.44 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.71 km/giờ

19:00

28°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Thấp/Cao

26.1°/31.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0