Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 22/05/2024
Nhiều mây 27.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26.5°/36.9°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.22 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1628.88
NH3
51.68
NO
4.64
NO2
31.87
O3
0.28
PM10
72.45
PM25
55.44
SO2
9.89

Thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới