Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 31.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

27°/34.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

5.19