Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Thấp/Cao

26.7°/29.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0