Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 09/12/2023
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

26.3°/28.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0