Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Thấp/Cao

25.8°/29.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0