Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 14/07/2024
Nhiều mây 25.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Thấp/Cao
24.1°/29.6°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.7 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
370.5
NH3
4.18
NO
0.03
NO2
7.28
O3
15.91
PM10
7.18
PM25
5.04
SO2
2.06

Thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới