Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 09/12/2023
Nhiều mây 24.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Thấp/Cao
23.9°/31.2°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.7 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
580.79
NH3
6.97
NO
0
NO2
8.05
O3
44.35
PM10
32.29
PM25
25.44
SO2
2.12

Thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh những ngày tới