Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 32.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

27.8°/33.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

10.02