Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

26.8°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

6.69