Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 09/12/2023
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

26.1°/28.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

8.97