Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 14/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Thấp/Cao

26.3°/29.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0