Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:04 | 19/06/2024
Nhiều mây 27.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Thấp/Cao
25°/36.4°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.4 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
0.68

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
560.76
NH3
7.73
NO
1.19
NO2
11.48
O3
8.76
PM10
17.18
PM25
12.14
SO2
3.61

Thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh những ngày tới