Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Thấp/Cao

26.4°/29.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0