Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

25.2°/28.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

2.38