Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 13/06/2024
Mây cụm 29.4°

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
27.7°/34.2°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.52 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
554.09
NH3
10.77
NO
0.09
NO2
11.31
O3
11.18
PM10
14.27
PM25
9.27
SO2
2.62

Thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới