Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 16/06/2024
Nhiều mây 35.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Thấp/Cao
26.9°/35.9°
Độ ẩm
44%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.69 km/giờ
Điểm ngưng
21.2 °C
Chỉ số UV
10.88

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
4.37
NO
0.09
NO2
3.73
O3
32.54
PM10
4.85
PM25
3.9
SO2
0.78

Thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới