Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 16/06/2024
Nhiều mây 35.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Thấp/Cao
26.3°/36.3°
Độ ẩm
44%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.8 km/giờ
Điểm ngưng
21.1 °C
Chỉ số UV
12.09

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
4.12
NO
0.15
NO2
3.94
O3
27.18
PM10
4.51
PM25
3.31
SO2
1.1

Thời tiết Huyện Châu Thành - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh những ngày tới