Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

27.2°/33.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

12.09