Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

12.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

25.9°/28.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0