Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 16/06/2024
Nhiều mây 34.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Thấp/Cao
26°/36.7°
Độ ẩm
48%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.22 km/giờ
Điểm ngưng
21.7 °C
Chỉ số UV
4.04

Lượng mưa Thành Phố Trà Vinh hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Bến Gia

Tiểu Cần

Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần

0 mm

Trà Cú

Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

0 mm

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
5.51
NO
0.1
NO2
4.54
O3
32.19
PM10
6.06
PM25
4.75
SO2
1.42

Thời tiết Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh những ngày tới